Danh sách học sinh đủ điều kiện dự thi Tốt nghiệp đợt 4 năm 2017

Thứ năm - 12/10/2017 08:41
TT SBD MSSV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Phái Lớp Số phòng
01 DS 01001 02DS0110026 Nguyễn Thị Hồng Anh 01/09/1973 Bình định Nữ DS K2 - 01 P01
02 DS 01002 02DS0110029 Hoàng Thị Hải 17/03/1990 Bắc Giang Nữ DS K2 - 01 P01
03 DS 01003 02DS0110030 Chế Thị Thu Hằng 13/10/1994 Nghệ An Nữ DS K2 - 01 P01
04 DS 01004 02DS0110031 Phạm Thị Hằng 05/06/1988 Đắk Lắk Nữ DS K2 - 01 P01
05 DS 01005 02DS0110032 Nguyễn Thị Huệ 14/07/1991 Đắk Lắk Nữ DS K2 - 01 P01
06 DS 01006 02DS0110033 Hoàng Anh Hùng 28/11/1988 Đắk Lắk Nam DS K2 - 01 P01
07 DS 01007 02DS0110034 Nguyễn Thị Thanh Huyền 28/11/1983 Hải Dương Nữ DS K2 - 01 P01
08 DS 01008 02DS0110036 Phạm Thị Lan 01/09/1990 Đắk Lắk Nữ DS K2 - 01 P01
09 DS 01009 02DS0110037 Nguyên Ngọc Phương 01/09/1992 Nghệ An Nữ DS K2 - 01 P01
10 DS 01010 02DS0110038 Nông Thị Liễu 09/02/1991 Cao Bằng Nữ DS K2 - 01 P01
11 DS 01011 02DS0110039 Trương Thúy Loan 18/10/1974 Bình định Nữ DS K2 - 01 P01
12 DS 01012 02DS0110040 Trần Văn Luận 15/09/1983 Vĩnh Phúc Nam DS K2 - 01 P01
13 DS 01013 02DS0110041 Bùi Thị Minh 30/04/1986 Hà Tĩnh Nữ DS K2 - 01 P01
14 DS 01014 02DS0110042 Hứa Thị Nguyên 03/07/1986 Đắk Lắk Nữ DS K2 - 01 P01
15 DS 01015 02DS0110043 Lê Thị Thanh Nhàn 21/08/1986 Hà Tĩnh Nữ DS K2 - 01 P01
16 DS 01016 02DS0110045 Huỳnh Thị Bích Phượng 13/04/1990 Lâm Đồng Nữ DS K2 - 01 P01
17 DS 01017 02DS0110046 Trần Hoàng Quyên 20/05/1983 Đắk Lắk Nữ DS K2 - 01 P01
18 DS 01018 02DS0110047 Lê Duy Sơn 80/07/1971 Nghệ An Nam DS K2 - 01 P01
19 DS 01019 02DS0110048 Phan Trung Tài 02/09/1990 Hà Tĩnh Nam DS K2 - 01 P01
20 DS 01020 02DS0110049 Lê Thị Thu Tâm 26/03/1981 Kon Tum Nữ DS K2 - 01 P01
21 DS 01021 02DS0110050 Nguyễn Thị Tâm 25/10/1993 Đắk Lắk Nữ DS K2 - 01 P01
22 DS 01022 02DS0110051 Nguyễn Thị Thanh 25/06/1994 Đắk Lắk Nữ DS K2 - 01 P01
23 DS 01023 02DS0110052 Trương Hoài Thanh 10/08/1991 Đắk Lắk Nam DS K2 - 01 P01
24 DS 01024 02DS0110053 Phạm Hà Nữ Thảo 02/12/1985 Thuận Hải Nữ DS K2 - 01 P01
25 DS 01025 02DS0110054 Võ Nguyên Ánh Thư 07/07/1984 Kon Tum Nữ DS K2 - 01 P01
26 DS 01026 02DS0110056 Nguyễn Thị Thanh Thúy 10/10/1995 Gia Lai Nữ DS K2 - 01 P01
27 DS 01027 02DS0110057 Nguyễn Nữ Phương Trà 20/09/1984 Đắk Lắk Nữ DS K2 - 01 P01
29 DS 01028 02DS0110059 Đỗ Hoài Huyền Trang 10/05/1988 Đắk Lắk Nữ DS K2 - 01 P01
28 DS 01029 02DS0110058 Nguyễn Thị Trang 05/07/1982 Gia Lai Nữ DS K2 - 01 P01
30 DS 01030 02DS0110061 Lê Thị Tường Vi 10/02/1996 Đắk Nông Nữ DS K2 - 01 P01
31 DS 01031 02DS0110062 Trần Thị Viên 15/02/1990 Đắk Lắk Nữ DS K2 - 01 P01
32 ĐD 01032 01ĐD0110001 Linh Nga Adơng 02/12/1994 Đắk Lắk Nữ ĐD K1 - 01 P02
33 ĐD 01033 01ĐD0110003 Lê Ngọc Anh 18/11/1989 Thanh Hóa Nữ ĐD K1 - 01 P02
34 ĐD 01034 01ĐD0110004 Từ Ngọc Chung 08/05/1994 Đắk Lắk Nam ĐD K1 - 01 P02
35 ĐD 01035 01ĐD0110005 Trịnh Hữu Dự 10/10/1988 Thanh Hóa Nam ĐD K1 - 01 P02
36 ĐD 01036 01ĐD0110006 Nguyễn Thị Hiền 22/09/1992 Đắk Lắk Nữ ĐD K1 - 01 P02
37 ĐD 01037 01ĐD0110009 Đỗ Thị Mai Khanh 01/11/1979 Khánh Hòa Nữ ĐD K1 - 01 P02
38 ĐD 01038 01ĐD0110010 Nguyễn Thị Tài Linh 30/10/1995 Gia Lai Nữ ĐD K1 - 01 P02
39 ĐD 01039 01ĐD0110015 Nguyễn Trường Phi 01/01/1991 Đắk Lắk Nam ĐD K1 - 01 P02
40 ĐD 01040 01ĐD0110016 Nguyễn Thị Tâm 15/02/1984 Hà Tĩnh Nữ ĐD K1 - 01 P02
41 ĐD 01041 01ĐD0110017 Nguyễn Thị Thi Thơ 07/07/1994 Đắk Lắk Nữ ĐD K1 - 01 P02
42 ĐD 01042 01ĐD0110018 Mai Thị Lệ Thu 06/07/1990 Bình Thu Nữ ĐD K1 - 01 P02
43 ĐD 01043 01ĐD0110019 Đào Thị Hồng Vân 14/12/1992 Đắk Lắk Nữ ĐD K1 - 01 P02
44 ĐD 01044 01ĐD0110020 Đào Thị Hải Yến 27/07/1992 Đắk Lắk Nữ ĐD K1 - 01 P02
45 YS 01045 02YS0110013 Nguyễn Lan Anh 12/09/1987 Vĩnh Phúc Nữ YS K2-01A P03
46 YS 01046 02YS0110014 H 'Nyma Niê Brit 11/10/1989 Đăk Lăk Nữ YS K2-01A P03
47 YS 01047 02YS0110015 Ngô Thị Nguyệt Ánh 15/10/1984 Đăk Lăk Nữ YS K2-01A P03
48 YS 01048 02YS0110016 Nguyễn Văn Chiến 26/06/1983 Bắc Ninh Nam YS K2-01A P03
49 YS 01049 02YS0110017 H' Ngân Du 30/05/1988 Đăk Lăk Nữ YS K2-01A P03
50 YS 01050 02YS0110018 Phạm Thế Duy 18/10/1991 Đăk Lăk Nam YS K2-01A P03
51 YS 01051 02YS0110019 Nguyễn Thị Quỳnh Giao 21/07/1995 Đăk Lăk Nữ YS K2-01A P03
52 YS 01052 02YS0110020 Lê Hà Giang 09/09/1994 Đăk Lăk Nữ YS K2-01A P03
53 YS 01053 02YS0110021 Phan Thị Bích 20/03/1990 Đăk Lăk Nữ YS K2-01A P03
54 YS 01054 02YS0110022 H Juil Đơk 08/11/1985 Đăk Lăk Nữ YS K2-01A P03
55 YS 01055 02YS0110024 Kiều Thị Hồng 10/05/1985 Thanh Hóa Nữ YS K2-01A P03
56 YS 01056 02YS0110025 Trần Thị Thanh Hồng 20/04/1991 Đăk Lăk Nữ YS K2-01A P03
57 YS 01057 02YS0110026 Bạch Xuân Hồng 10/12/1984 Hà Tĩnh Nam YS K2-01A P03
58 YS 01058 02YS0110027 Phan Thị Huyền 19/09/1979 Thái Bình Nữ YS K2-01A P03
59 YS 01059 02YS0110028 Phạm Thị Lan Hương 12/04/1995 Đăk Lăk Nữ YS K2-01A P03
60 YS 01060 02YS0110029 Trương Thị Liễu 12/05/1986 Bắc Giang Nữ YS K2-01A P03
61 YS 01061 02YS0110030 Trần Thị ngọc Mai 03/01/1988 Đăk Lăk Nữ YS K2-01A P03
62 YS 01062 02YS0110031 Nguyễn Thị Ni Na 08/04/1987 Quảng Ngãi Nữ YS K2-01A P03
63 YS 01063 02YS0110032 Nguyễn Thị Thanh Nga 05/12/1986 Đăk Lăk Nữ YS K2-01A P03
64 YS 01064 02YS0110033 Lê Thị Ngoan 29/03/1989 Đăk Lăk Nữ YS K2-01A P03
65 YS 01065 02YS0110034 Thái Thị Trang Nhã 29/11/1992 Đăk Lăk Nữ YS K2-01A P03
66 YS 01066 02YS0110035 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 17/07/1986 TT Huế Nữ YS K2-01A P03
67 YS 01067 02YS0110036 Lê Thị Kim Phụng 03/09/1991 Đăk Lăk Nữ YS K2-01A P03
68 YS 01068 02YS0110037 Trương Thị Bích Phượng 02/09/1988 Đăk Lăk Nữ YS K2-01A P03
69 YS 01069 02YS0110038 Nguyễn Phú Quý 17/08/1994 Đăk Lăk Nam YS K2-01A P03
70 YS 01070 02YS0110039 Triệu Minh Tâm 08/09/1991 Đăk Lăk Nữ YS K2-01A P03
71 YS 01071 02YS0110040 Nguyễn Thị Kiều Tiên 12/08/1988 Đăk Lăk Nữ YS K2-01A P03
72 YS 01072 02YS0110041 Hoàng Văn Thảo 19/07/1986 Bắc Cạn Nam YS K2-01A P03
73 YS 01073 02YS0110042 Nguyễn Khoa Ngọc Trầm 12/05/1992 Đăk Lăk Nữ YS K2-01A P03
74 YS 01074 02YS0110043 Nguyễn Đình Trí 08/11/1993 Đăk Lăk Nam YS K2-01A P03

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Sự kiện

« tháng 06/2021 »
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
31010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293001020304

Kết nối với chúng tôi


Trung cấp Đam San
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây