Danh sách học sinh đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2017

Thứ năm - 01/06/2017 15:12
Danh sách học sinh các ngành Trung cấp Sư phạm Mầm non, Y sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2017
TT SBD MSSV Họ Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Lớp Phòng
thi
SƯ PHẠM MẦM NON
1 MN.0001 02MN0130002 Trần Thị Đào Nữ 22/3/1996 Thái Bình Kinh K2-03 01
2 MN.0002 02MN0130003 Nguyễn Thị Hồng Điệp Nữ 19/8/1992 Đắk Lắk Kinh K2-03 01
3 MN.0003 02MN0130005 Nguyễn Thanh Dung Nữ 16/11/1989 Hải Hưng Kinh K2-03 01
4 MN.0005 02MN0130007 Vũ Thị Thùy Dung Nữ 03/02/1997 Đắk Lắk Kinh K2-03 01
5 MN.0006 02MN0130008 H' Ghích Nữ 07/01/1986 Đắk Lắk Sê Đăng K2-03 01
6 MN.0007 02MN0130010 Rơ Man H' Tâm Nữ 27/7/1999 Gia Lai Jrai K2-03 01
7 MN.0008 02MN0130016 Nguyễn Thị Khánh Ly Nữ 02/11/1998 Đắk Lắk Kinh K2-03 01
8 MN.0009 02MN0130018 Hoàng Thị Phương Nữ 04/6/1994 Đắk Lắk Dao K2-03 01
9 MN.0010 02MN0130019 Lê Mơ Thị Tiết Nữ 17/02/1990 Phú Yên Chăm K2-03 01
10 MN.0011 02MN0130020 Đinh Thị Lâm Thanh Trúc Nữ 07/6/1997 Đắk Lắk Kinh K2-03 01
11 MN.0004 02MN0130006 Nguyễn Thị Dung Nữ 08/12/1993 Vũng Tàu Kinh K2-03 01
12 MN.0086 03MN0110257 Nguyễn Thị kim Anh Nữ 17/11/1983 Đắk Lắk Kinh K3-01A 05
13 MN.0087 03MN0110258 H Ya Ut Ayŭn Nữ 03/8/1989 Đắk Lắk Ê đê K3-01A 05
14 MN.0088 03MN0110259 H'Bi Bdap Nữ 20/6/1992 Đắk Lắk Ê đê K3-01A 05
15 MN.0089 03MN0110260 Phan Thị Mỹ Châu Nữ 21/3/1986 Bình Định Kinh K3-01A 05
16 MN.0090 03MN0110261 Kiều Thị Điền Nữ 23/12/1986 Vĩnh Phúc Kinh K3-01A 05
17 MN.0091 03MN0110262 Nguyễn Thị Duy Nữ 06/5/1986 Đắk Lắk Kinh K3-01A 05
18 MN.0092 03MN0110263 Phạm Thị Thúy Hằng Nữ 24/12/1991 Đắk Lắk Kinh K3-01A 05
19 MN.0093 03MN0110264 Nguyễn Thị Hiền Nữ 20/8/1991 Hà Tĩnh Kinh K3-01A 05
20 MN.0094 03MN0110265 Trần Thị Hiền Nữ 29/10/1984 Nghệ An Kinh K3-01A 05
21 MN.0095 03MN0110266 Ksor H'Tuyên Nữ 18/02/1992 Gia Lai Jrai K3-01A 05
22 MN.0096 03MN0110267 Mai Thị Huệ Nữ 02/02/1993 Đắk Lắk Kinh K3-01A 05
23 MN.0097 03MN0110268 Trương Thị Hương Nữ 20/8/1994 Đắk Lắk Kinh K3-01A 05
24 MN.0098 03MN0110269 Trần Thị Huyên Nữ 16/6/1991 Hà Tĩnh Kinh K3-01A 05
25 MN.0099 03MN0110270 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Nữ 18/01/1994 Nghệ An Kinh K3-01A 05
26 MN.0100 03MN0110271 H'Bêly Kbuôr Nữ 14/02/1993 Đắk Lắk Ê đê K3-01A 05
27 MN.0101 03MN0110272 Phạm Thị Trung Kiên Nữ 08/3/1993 Gia Lai Kinh K3-01A 05
28 MN.0102 03MN0110276 Nguyễn Thị Diệu Linh Nữ 10/3/1989 Đắk Lắk Kinh K3-01A 05
29 MN.0103 03MN0110274 Võ Thị Linh Nữ 12/5/1982 Đắk Lắk Kinh K3-01A 05
30 MN.0104 03MN0110277 Lê Thị Nữ 11/3/1995 Quảng Bình Kinh K3-01A 05
31 MN.0105 03MN0110278 Phạm Thị Mai Nữ 19/01/1984 Hải Dương Kinh K3-01A 05
32 MN.0106 03MN0110279 Vy Ngọc Mai Nữ 27/5/1992 Thanh Hóa Thái K3-01A 05
33 MN.0107 03MN0110280 Cao Thị Nga Nữ 14/12/1992 Quảng Bình Kinh K3-01A 05
34 MN.0108 03MN0110282 Lương Thị Mỹ Nhiên Nữ 29/01/1987 Đắk Lắk Kinh K3-01A 05
35 MN.0109 03MN0110284 Phạm Thị Nhung Nữ 23/5/1993 Đắk Lắk Kinh K3-01A 05
36 MN.0110 03MN0110283 Phan Thị Nhung Nữ 10/8/1995 Đắk Lắk Kinh K3-01A 06
37 MN.0111 03MN0110285 H'Jul Niê Nữ 20/5/1992 Đắk Lắk Ê đê K3-01A 06
38 MN.0112 03MN0110286 Trương Thị Oanh Nữ 08/7/1989 Đắk Lắk Kinh K3-01A 06
39 MN.0113 03MN0110287 Nguyễn Thị Tường Quyên Nữ 01/02/1990 Đắk Lắk Kinh K3-01A 06
40 MN.0114 03MN0110288 Phạm Thị Bích Quyên Nữ 07/7/1988 Đắk Lắk Mường K3-01A 06
41 MN.0115 03MN0110290 Hoàng Thị Quỳnh Nữ 17/02/1991 Đắk Lắk Kinh K3-01A 06
42 MN.0116 03MN0110289 Nguyễn Thị Như Quỳnh Nữ 12/9/1992 Quảng Nam Kinh K3-01A 06
43 MN.0117 03MN0110291 Nông Thị Sinh Nữ 16/12/1994 Đắk Lắk Tày K3-01A 06
44 MN.0118 03MN0110293 Lưu Thị Thu Sương Nữ 26/8/1992 Đắk Lắk Kinh K3-01A 06
45 MN.0119 03MN0110294 Trần Thị Bích Tâm Nữ 09/8/1988 Phú Yên Kinh K3-01A 06
46 MN.0120 03MN0110295 Phạm Thị Kim Thanh Nữ 22/12/1978 Đắk Lắk Kinh K3-01A 06
47 MN.0121 03MN0110296 Trần Thị Thanh Nữ 10/3/1984 Nghệ An Kinh K3-01A 06
48 MN.0122 03MN0110297 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 19/8/1995 Đắk Lắk Kinh K3-01A 06
49 MN.0123 03MN0110298 Phan Thị Phương Thảo Nữ 10/10/1991 Đắk Lắk Kinh K3-01A 06
50 MN.0124 03MN0110299 Ksor Thi Thơ Nữ 20/8/1992 Gia Lai Jrai K3-01A 06
51 MN.0125 03MN0110300 Nguyễn Thị Thoa Nữ 29/6/1986 Bình Định Kinh K3-01A 06
52 MN.0126 03MN0110302 Lê Thị Ngọc Thủy Nữ 02/7/1994 Đắk Lắk Kinh K3-01A 06
53 MN.0127 03MN0110301 Nguyễn Thị Thủy Nữ 10/01/1988 Hà Tĩnh Kinh K3-01A 06
54 MN.0128 03MN0110303 Nguyễn Thị Nữ 20/9/1993 Đắk Lắk Kinh K3-01A 06
55 MN.0129 03MN0110304 Bùi Thị Tuyết Nữ 25/5/1992 Đắk Lắk Kinh K3-01A 06
56 MN.0130 03MN0110305 Nguyễn Thị Tuyết Nữ 13/7/1986 Đắk Lắk Kinh K3-01A 06
57 MN.0131 03MN0110306 Nguyễn Thị Vân Nữ 26/4/1983 Đắk Lắk Kinh K3-01A 06
58 MN.0132 03MN0110307 Nguyễn Thị Tường Vy Nữ 12/9/1991 Đắk Lắk Kinh K3-01A 06
59 MN.0133 03MN0110308 Vương Phượng Vỹ Nữ 14/3/1993 Đắk Lắk Kinh K3-01A 06
60 MN.0134 03MN0110309 Trần Hoàng Yến Nữ 18/9/1991 Đắk Nông Kinh K3-01A 06
61 MN.0012 03MN0210001 Nguyễn Thị Anh Nữ 26/5/1997 Hà Tĩnh Kinh K3-02A 02
62 MN.0013 03MN0210002 Võ Thị Vân Anh Nữ 10/9/1997 Đắk Lắk Kinh K3-02A 02
63 MN.0017 03MN0210006 H' Bé Bol Nữ 06/3/1996 Đắk Nông M'nông K3-02A 02
64 MN.0020 03MN0210007 Dương Thị Diệu Nữ 25/7/1996 Đắk Lắk Nùng K3-02A 02
65 MN.0023 03MN0210008 Trần Thị Thùy Dung Nữ 04/12/1997 Đắk Lắk Kinh K3-02A 02
66 MN.0025 03MN0210009 H' Brôi Êban Nữ 19/6/1996 Đắk Lắk Ê đê K3-02A 02
67 MN.0027 03MN0210010 Nguyễn Thị Nữ 14/8/1997 Bắc Ninh Kinh K3-02A 02
68 MN.0030 03MN0210011 Phan Thị Hạnh Nữ 15/02/1997 Thái Bình Kinh K3-02A 03
69 MN.0033 03MN0210012 Ksor H'Đun Nữ 29/6/1996 Gia Lai Jrai K3-02A 03
70 MN.0034 03MN0210013 Rah Lan H'her Nữ 17/11/1997 Gia Lai Jrai K3-02A 03
71 MN.0037 03MN0210014 Nay H'Nguyệt Nữ 11/4/1996 Đắk Lắk Jrai K3-02A 03
72 MN.0038 03MN0210015 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa Nữ 05/7/1997 Đắk Lắk Kinh K3-02A 03
73 MN.0039 03MN0210016 Phan Thị Hoài Nữ 29/4/1997 Đắk Lắk Kinh K3-02A 03
74 MN.0041 03MN0210017 KBôr H'Ôn Nữ 10/10/1997 Gia Lai Jrai K3-02A 03
75 MN.0042 03MN0210018 Dương Thị Bích Hồng Nữ 05/12/1996 Đắk Lắk Kinh K3-02A 03
76 MN.0044 03MN0210019 Nay H'ơng Nữ 04/9/1997 Gia Lai Jrai K3-02A 03
77 MN.0046 03MN0210020 Đậu Thị Kim Huệ Nữ 06/01/1996 Đắk Lắk Kinh K3-02A 03
78 MN.0048 03MN0210021 Bùi Thị Thu Huyền Nữ 23/6/1997 Đắk Nông Mường K3-02A 03
79 MN.0049 03MN0210022 Hoàng Thị Huyền Nữ 17/01/1995 Đắk Lắk Nùng K3-02A 03
80 MN.0050 03MN0210023 Nguyễn Thị Huyền Nữ 03/3/1997 Đắk Lắk Kinh K3-02A 03
81 MN.0052 03MN0210024 Trần Thị Thu Huyền Nữ 02/12/1997 Hà Tĩnh Kinh K3-02A 03
82 MN.0054 03MN0210026 Đinh Thị Kêu Nữ 09/5/1997 Gia Lai Bana K3-02A 03
83 MN.0055 03MN0210028 Lê Thị Thanh Lam Nữ 23/8/1997 Nghệ An Kinh K3-02A 03
84 MN.0058 03MN0210032 Trịnh Thị Mai Nữ 03/07/1997 Nghệ An Kinh K3-02A 04
85 MN.0059 03MN0210033 H' Lanh Mlô Nữ 09/09/1996 Đắk Lắk M'nông K3-02A 04
86 MN.0064 03MN0210034 Lê Thị Hồng Nhung Nữ 11/06/1997 Đắk Lắk Kinh K3-02A 04
87 MN.0065 03MN0210035 Phạm Thị Tuyết Nhung Nữ 18/11/1994 Đắk Lắk Kinh K3-02A 04
88 MN.0066 03MN0210036 H' An Na Niê Nữ 27/05/1996 Đắk Lắk Ê đê K3-02A 04
89 MN.0067 03MN0210037 H' Jim Niê Nữ 20/06/1997 Đắk Lắk Ê đê K3-02A 04
90 MN.0070 03MN0210040 Phạm Kim Phượng Nữ 15/08/1996 Đắk Lắk Kinh K3-02A 04
91 MN.0071 03MN0210042 Lương Thị Quỳnh Nữ 31/03/1997 Nam Định Kinh K3-02A 04
92 MN.0072 03MN0210043 H'Sa Ra Nữ 28/10/1995 Gia Lai Bana K3-02A 04
93 MN.0073 03MN0210044 Chu Thị Tâm Nữ 12/12/1996 Đắk Lắk Dao K3-02A 04
94 MN.0076 03MN0210045 Nguyễn Thị Thanh Thủy Nữ 04/10/1995 Đắk Lắk Kinh K3-02A 04
95 MN.0077 03MN0210047 H' Đào Pang Ting Nữ 07/10/1993 Đắk Lắk Kinh K3-02A 04
96 MN.0078 03MN0210048 Nguyễn Thị Xuân Tình Nữ 07/08/1997 Bình Định Kinh K3-02A 04
97 MN.0079 03MN0210049 Nguyễn Thị Trang Nữ 30/04/1996 Gia Lai Kinh K3-02A 04
98 MN.0082 03MN0210050 Trần Thị Thùy Trang Nữ 06/01/1997 Thanh Hóa Kinh K3-02A 04
99 MN.0084 03MN0210052 Siu H'Ngô Trung Vận Nữ 09/09/1997 Gia Lai Jrai K3-02A 04
100 MN.0085 03MN0210053 Đỗ Thị Hồng Viên Nữ 12/06/1997 Đắk Lắk Kinh K3-02A 04
101 MN.0014 03MN0210058 Nguyễn Ngọc Ánh Nữ 26/8/1996 Đắk Lắk Kinh K3-02B 02
102 MN.0015 03MN0210059 Phạm Thị Ngọc Bích Nữ 30/7/1997 Đắk Lắk Kinh K3-02B 02
103 MN.0016 02MN0120010 H'Phước B'krông Nữ 08/7/1994 Đắk Lắk Ê đê K3-02B 02
104 MN.0018 03MN0210061 Nguyễn Thị Chang Nữ 20/10/1997 Đắk Lắk Kinh K3-02B 02
105 MN.0019 03MN0210062 Nguyễn Thị Diễm Chi Nữ 24/3/1991 Đắk Lắk Kinh K3-02B 02
106 MN.0021 03MN0210063 Hoàng Thị Dung Nữ 19/4/1997 Đắk Lắk Nùng K3-02B 02
107 MN.0022 03MN0210064 Phạm Thị Mỹ Dung Nữ 10/6/1997 Đắk Lắk Kinh K3-02B 02
108 MN.0024 03MN0210065 Đỗ Hải Đường Nữ 27/5/1977 Bình Phước Kinh K3-02B 02
109 MN.0026 03MN0210105 Đào Thị Nữ 11/5/1979 Hà Nội Kinh K3-02B 02
110 MN.0028 03MN0210067 Nguyễn Thúy Nữ 29/01/1997 Nam Định Kinh K3-02B 02
111 MN.0029 03MN0210069 Trần Thị Thu Hằng Nữ 01/7/1994 Đắk Nông Kinh K3-02B 02
112 MN.0031 03MN0210070 Nay H'Ben Nữ 19/7/1997 Gia Lai Jrai K3-02B 03
113 MN.0032 03MN0210071 K'Pă H'Bri Nữ 07/01/1997 Gia Lai Jrai K3-02B 03
114 MN.0035 03MN0210073 Nay H'Huế Nữ 17/7/1997 Gia Lai Jrai K3-02B 03
115 MN.0036 02MN0210058 Trịnh Thị Hiền Nữ 13/7/1984 Nam Định Kinh K3-02B 03
116 MN.0040 03MN0210074 Sầm Thị Hợi Nữ 25/4/1996 Đắk Lắk Nùng K3-02B 03
117 MN.0043 03MN0210075 Võ Thị Hồng Nữ 05/11/1997 Đắk Lắk Kinh K3-02B 03
118 MN.0045 03MN0210076 Hoàng Thị Huế Nữ 01/7/1996 Đắk Lắk Tày K3-02B 03
119 MN.0047 03MN0210077 Lê Thị Huệ Nữ 28/10/1997 Đắk Lắk Kinh K3-02B 03
120 MN.0051 03MN0210103 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Nữ 01/9/1995 Đắk Lắk Kinh K3-02B 03
121 MN.0053 03MN0210080 H' Diêm Kbuôr Nữ 02/02/1993 Đắk Lắk Ê đê K3-02B 03
122 MN.0056 03MN0210083 Lý Thị Thanh Liên Nữ 18/9/1997 Đồng Nai Dao K3-02B 03
123 MN.0057 03MN0210084 Ngô Thị Liên Nữ 10/10/1997 Đắk Lắk Kinh K3-02B 03
124 MN.0060 03MN0210088 Nguyễn Thị Yến My Nữ 21/02/1997 Đắk Lắk Kinh K3-02B 04
125 MN.0061 03MN0210102 Trương Thị Thúy Nga Nữ 29/07/1995 Đắk Lắk Kinh K3-02B 04
126 MN.0062 03MN0210090 Đinh Hồng Ngọc Nữ 05/06/1997 Đắk Lắk Kinh K3-02B 04
127 MN.0063 03MN0210091 Vũ Trịnh Thảo Nguyên Nữ 25/07/1997 Đắk Lắk Kinh K3-02B 04
128 MN.0068 03MN0210101 Nguyễn Thị Kim Oanh Nữ 04/10/1989 Đắk Lắk Kinh K3-02B 04
129 MN.0069 02MN0210069 Lương Thị Phải Nữ 26/04/1986 Đăk Lăk Kinh K3-02B 04
130 MN.0074 03MN0210094 Bùi Thị Thu Thảo Nữ 17/01/1997 Đắk Lắk Kinh K3-02B 04
131 MN.0075 03MN0210095 Võ Hoàng Thu Thiện Nữ 04/04/1996 Đắk Lắk Kinh K3-02B 04
132 MN.0080 03MN0210097 Nguyễn Thị Trang Nữ 10/08/1997     K3-02B 04
133 MN.0081 03MN0210098 Nông Thị Trang Nữ 20/01/1997 Đắk Lắk Tày K3-02B 04
134 MN.0083 03MN0210099 Nguyễn Nữ Tuyết Trinh Nữ 26/08/1997 Đắk Lắk Kinh K3-02B 04
ĐIỀU DƯỠNG
135 DD.0001 01ĐD0210004 Phùng Đăng Ngọc Hiếu Nam 01/3/1997 Đắk Lắk   ĐD K1-02 08
136 DD.0002 01ĐD0210006 Nay H'Nối Nữ 13/6/1995 Gia Lai   ĐD K1-02 08
137 DD.0003 01ĐD0210011 Y Tuấn Niê Nam 11/01/1996 Đắk Lắk   ĐD K1-02 08
138 DD.0004 01ĐD0210012 Nguyễn Thị Thu Nữ 03/3/1995 Đắk Lắk   ĐD K1-02 08
DƯỢC SỸ TRUNG CẤP
139 DS.0001 01DS0210001 Phạm Thị Diệu Nữ 19/12/1996 Đắk Lắk   DS K1-02 07
140 DS.0002 01DS0210015 Đặng Thị Mỹ Duyên Nữ 24/6/1997 Đắk Lắk   DS K1-02 07
141 DS.0003 01DS0210002 Ksơr H' Duyên Nữ 09/5/1996 Đắk Lắk   DS K1-02 07
142 DS.0004 01DS0210003 Y Nữ 16/12/1991 Đắk Lắk   DS K1-02 07
143 DS.0005 01DS0210005 Hà Thị Hạnh Nữ 12/8/1997 Đắk Lắk   DS K1-02 07
144 DS.0006 01DS0210006 Niê H'Nghiệp Nữ 05/10/1995 Đắk Lắk   DS K1-02 07
145 DS.0007 01DS0210008 Trần Thị Diệu Lành Nữ 14/10/1996 Quảng Nam   DS K1-02 07
146 DS.0008 01DS0210010 Đoàn Thanh Ngọc Nam 10/10/1997 Đắk Lắk   DS K1-02 07
147 DS.0009 01DS0210011 Nguyễn Thị Bích Ngọc Nữ 14/5/1997 Đắk Lắk   DS K1-02 07
148 DS.0010 01DS0210016 Lý Thị Kim Sương Nữ 26/11/1997 Phú Yên   DS K1-02 07
149 DS.0011 01DS0210014 Tôn Nữ Thủy Tiên Nữ 15/01/1997 Đắk Lắk   DS K1-02 07
150 DS.0012 01DS0210017 Đào Duy Tùng Nam 19/7/1993 Nghệ An   DS K1-02 07
151 DS.0013 01DS0210018 Trần Thị Mai Uyên Nữ 06/7/1996 Đắk Lắk   DS K1-02 07
Y SỸ
152 YS.0001 01YS0210003 Nguyễn Hoàng Hải Đăng Nam 04/01/1997 Đắk Lắk   YS K1-02 09
153 YS.0002 01YS0210004 Dương Đình Duy Nam 07/11/1997 Đắk Lắk   YS K1-02 09
154 YS.0003 01YS0210005 Y Khom Lom Êban Nam 23/3/1997 Đắk Lắk   YS K1-02 09
155 YS.0004 01YS0210008 Nay H'Dơn Nữ 04/9/1997 Đắk Lắk   YS K1-02 09
156 YS.0005 01YS0210010 Rah Lan H'Oăn Nữ 05/7/1996 Gia Lai   YS K1-02 09
157 YS.0006 01YS0210013 Y Phi Lip Kbuôr Nam 18/4/1996 Đắk Lắk   YS K1-02 09
158 YS.0007 01YS0210014 Rmah Khun Nam 01/01/1997 Gia Lai   YS K1-02 09
159 YS.0008 01YS0210017 Y Bhat Ksơr Nam 10/8/1994 Đắk Lắk   YS K1-02 09
160 YS.0009 01YS0210019 Rơ Châm Plel Nữ 10/4/1996 Gia Lai   YS K1-02 09
161 YS.0010 01YS0210020 Kpă Tám Nam 08/8/1993 Gia Lai   YS K1-02 09
162 YS.0011 01YS0210023 Lê Thị Bích Thủy Nữ 20/11/1997 Đắk Lắk   YS K1-02 09
163 YS.0012 01YS0210024 Văn Lê Bá Tín Nam 10/11/1995 Gia Lai   YS K1-02 09
164 YS.0013 01YS0210025 H Di Pang Ting Nữ 17/10/1993 Đắk Lắk   YS K1-02 09
165 YS.0014 01YS0210026 Trần Mai Trâm Nữ 11/8/1995 Đắk Nông   YS K1-02 09
166 YS.0015 01YS0210027 H'Hiếu Triêk Nữ 07/3/1997 Đắk Lắk   YS K1-02 09
167 YS.0016 01YS0210028 Rơ Lan Ueng Nữ 26/4/1985 Gia Lai   YS K1-02 09
168 YS.0017 01YS0210029 Nguyễn Thị Xuân Nữ 11/9/1997 Đắk Lắk   YS K1-02 09

Học sinh có mặt lúc 6h30 phút sáng 02/06/2017. Để nhận giấy dự thi.
Mọi thông tin liên hệ số điện thoại: 05002 466 879 - 0988 271 123 - 0902407793
 Từ khóa: tốt nghiệp

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Sự kiện

« tháng 06/2021 »
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
31010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293001020304

Kết nối với chúng tôi


Trung cấp Đam San
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây