Thời Khóa Biểu từ ngày 11/02/2019 đến hết ngày 17/02/2019

Thời Khóa Biểu từ ngày 11/02/2019 đến hết ngày 17/02/2019

 •   28/01/2019 10:44:17 AM
 •   Đã xem: 723
 •   Phản hồi: 0
Lịch học các lớp trung cấp Sư phạm Mầm non, Y sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng,... từ ngày 11/02/2019 đến 17/02/2019. Học sinh theo dõi và cập nhật lịch học trên website trường Trung cấp Đam San.
Thời Khóa Biểu từ ngày 21/01/2019 đến hết ngày 27/01/2019

Thời Khóa Biểu từ ngày 21/01/2019 đến hết ngày 27/01/2019

 •   20/01/2019 12:15:34 PM
 •   Đã xem: 404
 •   Phản hồi: 0
Lịch học các lớp trung cấp Sư phạm Mầm non, Y sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng,... từ ngày 21/01/2019 đến 27/01/2019. Học sinh theo dõi và cập nhật lịch học trên website trường Trung cấp Đam San.
Thời Khóa Biểu từ ngày 14/01/2019 đến hết ngày 20/01/2019

Thời Khóa Biểu từ ngày 14/01/2019 đến hết ngày 20/01/2019

 •   13/01/2019 04:20:00 PM
 •   Đã xem: 442
 •   Phản hồi: 0
Lịch học các lớp trung cấp Sư phạm Mầm non, Y sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng,... từ ngày 14/01/2019 đến 20/01/2019. Học sinh theo dõi và cập nhật lịch học trên website trường Trung cấp Đam San.
Thời Khóa Biểu từ ngày 07/01/2019 đến hết ngày 13/01/2019

Thời Khóa Biểu từ ngày 07/01/2019 đến hết ngày 13/01/2019

 •   06/01/2019 03:57:00 PM
 •   Đã xem: 522
 •   Phản hồi: 0
Lịch học các lớp trung cấp Sư phạm Mầm non, Y sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng,... từ ngày 07/01/2019 đến 13/01/2019. Học sinh theo dõi và cập nhật lịch học trên website trường Trung cấp Đam San.
Thời Khóa Biểu từ ngày 31/12/2018 đến hết ngày 06/01/2019

Thời Khóa Biểu từ ngày 31/12/2018 đến hết ngày 06/01/2019

 •   30/12/2018 03:03:00 PM
 •   Đã xem: 675
 •   Phản hồi: 0
Lịch học các lớp trung cấp Sư phạm Mầm non, Y sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng,... từ ngày 31/12/2018 đến 06/01/2018. Học sinh theo dõi và cập nhật lịch học trên website trường Trung cấp Đam San.
Thời Khóa Biểu từ ngày 24/12/2018 đến hết ngày 30/12/2018

Thời Khóa Biểu từ ngày 24/12/2018 đến hết ngày 30/12/2018

 •   23/12/2018 11:28:00 AM
 •   Đã xem: 635
 •   Phản hồi: 0
Lịch học các lớp trung cấp Sư phạm Mầm non, Y sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng,... từ ngày 24/12/2018 đến 30/12/2018. Học sinh theo dõi và cập nhật lịch học trên website trường Trung cấp Đam San.
Thời Khóa Biểu từ ngày 17/12/2018 đến hết ngày 23/12/2018

Thời Khóa Biểu từ ngày 17/12/2018 đến hết ngày 23/12/2018

 •   16/12/2018 11:25:00 AM
 •   Đã xem: 690
 •   Phản hồi: 0
Lịch học các lớp trung cấp Sư phạm Mầm non, Y sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng,... từ ngày 17/12/2018 đến 23/12/2018. Học sinh theo dõi và cập nhật lịch học trên website trường Trung cấp Đam San.
Thời Khóa Biểu từ ngày 10/12/2018 đến hết ngày 16/12/2018

Thời Khóa Biểu từ ngày 10/12/2018 đến hết ngày 16/12/2018

 •   09/12/2018 12:01:00 PM
 •   Đã xem: 772
 •   Phản hồi: 0
Lịch học các lớp trung cấp Sư phạm Mầm non, Y sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng,... từ ngày 10/12/2018 đến 16/12/2018. Học sinh theo dõi và cập nhật lịch học trên website trường Trung cấp Đam San.
Thời Khóa Biểu từ ngày 03/12/2018 đến hết ngày 11/12/2018

Thời Khóa Biểu từ ngày 03/12/2018 đến hết ngày 11/12/2018

 •   01/12/2018 05:43:00 PM
 •   Đã xem: 893
 •   Phản hồi: 0
Lịch học các lớp trung cấp Sư phạm Mầm non, Y sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng,... từ ngày 03/12/2018 đến 11/12/2018. Học sinh theo dõi và cập nhật lịch học trên website trường Trung cấp Đam San.
Thời Khóa Biểu từ ngày 26/11/2018 đến hết ngày 02/12/2018

Thời Khóa Biểu từ ngày 26/11/2018 đến hết ngày 02/12/2018

 •   25/11/2018 09:43:30 AM
 •   Đã xem: 857
 •   Phản hồi: 0
Lịch học các lớp trung cấp Sư phạm Mầm non, Y sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng,... từ ngày 26/11/2018 đến 02/12/2018. Học sinh theo dõi và cập nhật lịch học trên website trường Trung cấp Đam San.
Thời Khóa Biểu từ ngày 19/11/2018 đến hết ngày 25/11/2018

Thời Khóa Biểu từ ngày 19/11/2018 đến hết ngày 25/11/2018

 •   18/11/2018 04:05:09 PM
 •   Đã xem: 806
 •   Phản hồi: 0
Lịch học các lớp trung cấp Sư phạm Mầm non, Y sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng,... từ ngày 19/11/2018 đến 25/11/2018. Học sinh theo dõi và cập nhật lịch học trên website trường Trung cấp Đam San.
Thời Khóa Biểu từ ngày 12/11/2018 đến hết ngày 18/11/2018

Thời Khóa Biểu từ ngày 12/11/2018 đến hết ngày 18/11/2018

 •   11/11/2018 02:52:00 PM
 •   Đã xem: 771
 •   Phản hồi: 0
Lịch học các lớp trung cấp Sư phạm Mầm non, Y sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng,... từ ngày 12/11/2018 đến 18/11/2018. Học sinh theo dõi và cập nhật lịch học trên website trường Trung cấp Đam San.
Thời Khóa Biểu từ ngày 05/11/2018 đến hết ngày 11/11/2018

Thời Khóa Biểu từ ngày 05/11/2018 đến hết ngày 11/11/2018

 •   04/11/2018 09:37:00 AM
 •   Đã xem: 966
 •   Phản hồi: 0
Lịch học các lớp trung cấp Sư phạm Mầm non, Y sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng,... từ ngày 05/11/2018 đến 11/11/2018. Học sinh theo dõi và cập nhật lịch học trên website trường Trung cấp Đam San.
Thời Khóa Biểu từ ngày 29/10/2018 đến hết ngày 04/11/2018

Thời Khóa Biểu từ ngày 29/10/2018 đến hết ngày 04/11/2018

 •   28/10/2018 02:05:00 PM
 •   Đã xem: 980
 •   Phản hồi: 0
Lịch học các lớp trung cấp Sư phạm Mầm non, Y sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng,... từ ngày 29/10/2018 đến 04/11/2018. Học sinh theo dõi và cập nhật lịch học trên website trường Trung cấp Đam San.
Thời Khóa Biểu từ ngày 22/10/2018 đến hết ngày 28/10/2018

Thời Khóa Biểu từ ngày 22/10/2018 đến hết ngày 28/10/2018

 •   20/10/2018 06:17:00 PM
 •   Đã xem: 918
 •   Phản hồi: 0
Lịch học các lớp trung cấp Sư phạm Mầm non, Y sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng,... từ ngày 22/10/2018 đến 28/10/2018. Học sinh theo dõi và cập nhật lịch học trên website trường Trung cấp Đam San.
Thời Khóa Biểu từ ngày 15/10/2018 đến hết ngày 21/10/2018

Thời Khóa Biểu từ ngày 15/10/2018 đến hết ngày 21/10/2018

 •   13/10/2018 04:59:00 PM
 •   Đã xem: 865
 •   Phản hồi: 0
Lịch học các lớp trung cấp Sư phạm Mầm non, Y sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng,... từ ngày 15/10/2018 đến 21/10/2018. Học sinh theo dõi và cập nhật lịch học trên website trường Trung cấp Đam San.
Thời Khóa Biểu từ ngày 08/10/2018 đến hết ngày 14/10/2018

Thời Khóa Biểu từ ngày 08/10/2018 đến hết ngày 14/10/2018

 •   06/10/2018 08:02:00 PM
 •   Đã xem: 867
 •   Phản hồi: 0
Lịch học các lớp trung cấp Sư phạm Mầm non, Y sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng,... từ ngày 08/10/2018 đến 14/10/2018. Học sinh theo dõi và cập nhật lịch học trên website trường Trung cấp Đam San.
Trường Trung Cấp Đam San

Thời Khóa Biểu từ ngày 01/10/2018 đến hết ngày 07/10/2018

 •   30/09/2018 02:19:00 PM
 •   Đã xem: 927
 •   Phản hồi: 0
Lịch học các lớp trung cấp Sư phạm Mầm non, Y sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng,... từ ngày 01/10/2018 đến 07/10/2018. Học sinh theo dõi và cập nhật lịch học trên website trường Trung cấp Đam San.
Thời Khóa Biểu từ ngày 24/9/2018 đến hết ngày 30/9/2018

Thời Khóa Biểu từ ngày 24/9/2018 đến hết ngày 30/9/2018

 •   23/09/2018 10:49:00 AM
 •   Đã xem: 906
 •   Phản hồi: 0
Lịch học các lớp trung cấp Sư phạm Mầm non, Y sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng,... từ ngày 24/9/2018 đến 30/9/2018. Học sinh theo dõi và cập nhật lịch học trên website trường Trung cấp Đam San.

Các tin khác

Sự kiện

« tháng 02/2019 »
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
28293031010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728010203

Kết nối với chúng tôi


Trung cấp Đam San
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây