Thời Khóa Biểu từ ngày 13/5/2019 đến hết ngày 19/5/2019

Thời Khóa Biểu từ ngày 13/5/2019 đến hết ngày 19/5/2019

 •   12/05/2019 04:05:42 PM
 •   Đã xem: 407
 •   Phản hồi: 0
Lịch học các lớp trung cấp Sư phạm Mầm non, Y sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng,... từ ngày 13/5/2019 đến 19/5/2019. Học sinh theo dõi và cập nhật lịch học trên website trường Trung cấp Đam San.
Thời Khóa Biểu từ ngày 06/5/2019 đến hết ngày 12/5/2019

Thời Khóa Biểu từ ngày 06/5/2019 đến hết ngày 12/5/2019

 •   04/05/2019 03:52:11 PM
 •   Đã xem: 409
 •   Phản hồi: 0
Lịch học các lớp trung cấp Sư phạm Mầm non, Y sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng,... từ ngày 06/5/2019 đến 12/5/2019. Học sinh theo dõi và cập nhật lịch học trên website trường Trung cấp Đam San.
Thời Khóa Biểu từ ngày 29/4/2019 đến hết ngày 05/5/2019

Thời Khóa Biểu từ ngày 29/4/2019 đến hết ngày 05/5/2019

 •   27/04/2019 11:13:09 AM
 •   Đã xem: 375
 •   Phản hồi: 0
ịch học các lớp trung cấp Sư phạm Mầm non, Y sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng,... từ ngày 29/4/2019 đến 05/5/2019. Học sinh theo dõi và cập nhật lịch học trên website trường Trung cấp Đam San.
Thời Khóa Biểu từ ngày 22/4/2019 đến hết ngày 28/4/2019

Thời Khóa Biểu từ ngày 22/4/2019 đến hết ngày 28/4/2019

 •   21/04/2019 04:35:51 PM
 •   Đã xem: 439
 •   Phản hồi: 0
Lịch học các lớp trung cấp Sư phạm Mầm non, Y sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng,... từ ngày 22/4/2019 đến 28/4/2019. Học sinh theo dõi và cập nhật lịch học trên website trường Trung cấp Đam San.
Thời Khóa Biểu từ ngày 15/4/2019 đến hết ngày 21/4/2019

Thời Khóa Biểu từ ngày 15/4/2019 đến hết ngày 21/4/2019

 •   13/04/2019 03:35:17 PM
 •   Đã xem: 563
 •   Phản hồi: 0
Lịch học các lớp trung cấp Sư phạm Mầm non, Y sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng,... từ ngày 15/4/2019 đến 21/4/2019. Học sinh theo dõi và cập nhật lịch học trên website trường Trung cấp Đam San.
Thời Khóa Biểu từ ngày 08/4/2019 đến hết ngày 14/4/2019

Thời Khóa Biểu từ ngày 08/4/2019 đến hết ngày 14/4/2019

 •   06/04/2019 03:23:51 PM
 •   Đã xem: 419
 •   Phản hồi: 0
Lịch học các lớp trung cấp Sư phạm Mầm non, Y sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng,... từ ngày 08/4/2019 đến 14/4/2019. Học sinh theo dõi và cập nhật lịch học trên website trường Trung cấp Đam San.
Thời Khóa Biểu từ ngày 01/4/2019 đến hết ngày 07/4/2019

Thời Khóa Biểu từ ngày 01/4/2019 đến hết ngày 07/4/2019

 •   31/03/2019 02:41:06 PM
 •   Đã xem: 566
 •   Phản hồi: 0
Lịch học các lớp trung cấp Sư phạm Mầm non, Y sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng,... từ ngày 01/4/2019 đến 07/4/2019. Học sinh theo dõi và cập nhật lịch học trên website trường Trung cấp Đam San.
Thời Khóa Biểu từ ngày 25/3/2019 đến hết ngày 31/3/2019

Thời Khóa Biểu từ ngày 25/3/2019 đến hết ngày 31/3/2019

 •   24/03/2019 02:24:16 PM
 •   Đã xem: 572
 •   Phản hồi: 0
Lịch học các lớp trung cấp Sư phạm Mầm non, Y sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng,... từ ngày 25/3/2019 đến 31/3/2019. Học sinh theo dõi và cập nhật lịch học trên website trường Trung cấp Đam San.
Thời Khóa Biểu từ ngày 18/3/2019 đến hết ngày 24/3/2019

Thời Khóa Biểu từ ngày 18/3/2019 đến hết ngày 24/3/2019

 •   17/03/2019 04:56:57 PM
 •   Đã xem: 487
 •   Phản hồi: 0
Lịch học các lớp trung cấp Sư phạm Mầm non, Y sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng,... từ ngày 18/3/2019 đến 24/3/2019. Học sinh theo dõi và cập nhật lịch học trên website trường Trung cấp Đam San.
Thời Khóa Biểu từ ngày 11/3/2019 đến hết ngày 17/3/2019

Thời Khóa Biểu từ ngày 11/3/2019 đến hết ngày 17/3/2019

 •   10/03/2019 03:15:13 PM
 •   Đã xem: 568
 •   Phản hồi: 0
Lịch học các lớp trung cấp Sư phạm Mầm non, Y sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng,... từ ngày 11/3/2019 đến 17/3/2019. Học sinh theo dõi và cập nhật lịch học trên website trường Trung cấp Đam San.
Thời Khóa Biểu từ ngày 04/03/2019 đến hết ngày 10/03/2019

Thời Khóa Biểu từ ngày 04/03/2019 đến hết ngày 10/03/2019

 •   02/03/2019 05:05:47 PM
 •   Đã xem: 522
 •   Phản hồi: 0
Lịch học các lớp trung cấp Sư phạm Mầm non, Y sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng,... từ ngày 04/03/2019 đến 10/3/2019. Học sinh theo dõi và cập nhật lịch học trên website trường Trung cấp Đam San.
Thời Khóa Biểu từ ngày 25/02/2019 đến hết ngày 03/3/2019

Thời Khóa Biểu từ ngày 25/02/2019 đến hết ngày 03/3/2019

 •   23/02/2019 03:27:00 PM
 •   Đã xem: 713
 •   Phản hồi: 0
Lịch học các lớp trung cấp Sư phạm Mầm non, Y sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng,... từ ngày 25/02/2019 đến 03/3/2019. Học sinh theo dõi và cập nhật lịch học trên website trường Trung cấp Đam San.
Thời Khóa Biểu từ ngày 18/02/2019 đến hết ngày 24/02/2019

Thời Khóa Biểu từ ngày 18/02/2019 đến hết ngày 24/02/2019

 •   17/02/2019 03:46:00 PM
 •   Đã xem: 666
 •   Phản hồi: 0
Lịch học các lớp trung cấp Sư phạm Mầm non, Y sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng,... từ ngày 18/02/2019 đến 24/02/2019. Học sinh theo dõi và cập nhật lịch học trên website trường Trung cấp Đam San.
Thời Khóa Biểu từ ngày 11/02/2019 đến hết ngày 17/02/2019

Thời Khóa Biểu từ ngày 11/02/2019 đến hết ngày 17/02/2019

 •   28/01/2019 10:44:17 AM
 •   Đã xem: 820
 •   Phản hồi: 0
Lịch học các lớp trung cấp Sư phạm Mầm non, Y sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng,... từ ngày 11/02/2019 đến 17/02/2019. Học sinh theo dõi và cập nhật lịch học trên website trường Trung cấp Đam San.
Thời Khóa Biểu từ ngày 21/01/2019 đến hết ngày 27/01/2019

Thời Khóa Biểu từ ngày 21/01/2019 đến hết ngày 27/01/2019

 •   20/01/2019 12:15:34 PM
 •   Đã xem: 456
 •   Phản hồi: 0
Lịch học các lớp trung cấp Sư phạm Mầm non, Y sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng,... từ ngày 21/01/2019 đến 27/01/2019. Học sinh theo dõi và cập nhật lịch học trên website trường Trung cấp Đam San.
Thời Khóa Biểu từ ngày 14/01/2019 đến hết ngày 20/01/2019

Thời Khóa Biểu từ ngày 14/01/2019 đến hết ngày 20/01/2019

 •   13/01/2019 04:20:00 PM
 •   Đã xem: 489
 •   Phản hồi: 0
Lịch học các lớp trung cấp Sư phạm Mầm non, Y sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng,... từ ngày 14/01/2019 đến 20/01/2019. Học sinh theo dõi và cập nhật lịch học trên website trường Trung cấp Đam San.
Thời Khóa Biểu từ ngày 07/01/2019 đến hết ngày 13/01/2019

Thời Khóa Biểu từ ngày 07/01/2019 đến hết ngày 13/01/2019

 •   06/01/2019 03:57:00 PM
 •   Đã xem: 570
 •   Phản hồi: 0
Lịch học các lớp trung cấp Sư phạm Mầm non, Y sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng,... từ ngày 07/01/2019 đến 13/01/2019. Học sinh theo dõi và cập nhật lịch học trên website trường Trung cấp Đam San.
Thời Khóa Biểu từ ngày 31/12/2018 đến hết ngày 06/01/2019

Thời Khóa Biểu từ ngày 31/12/2018 đến hết ngày 06/01/2019

 •   30/12/2018 03:03:00 PM
 •   Đã xem: 726
 •   Phản hồi: 0
Lịch học các lớp trung cấp Sư phạm Mầm non, Y sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng,... từ ngày 31/12/2018 đến 06/01/2018. Học sinh theo dõi và cập nhật lịch học trên website trường Trung cấp Đam San.
Thời Khóa Biểu từ ngày 24/12/2018 đến hết ngày 30/12/2018

Thời Khóa Biểu từ ngày 24/12/2018 đến hết ngày 30/12/2018

 •   23/12/2018 11:28:00 AM
 •   Đã xem: 694
 •   Phản hồi: 0
Lịch học các lớp trung cấp Sư phạm Mầm non, Y sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng,... từ ngày 24/12/2018 đến 30/12/2018. Học sinh theo dõi và cập nhật lịch học trên website trường Trung cấp Đam San.

Các tin khác

Sự kiện

« tháng 05/2019 »
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
29300102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930310102

Kết nối với chúng tôi


Trung cấp Đam San
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây