Thời Khóa Biểu từ ngày 15/10/2018 đến hết ngày 21/10/2018

Thời Khóa Biểu từ ngày 15/10/2018 đến hết ngày 21/10/2018

 •   13/10/2018 04:59:00 PM
 •   Đã xem: 657
 •   Phản hồi: 0
Lịch học các lớp trung cấp Sư phạm Mầm non, Y sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng,... từ ngày 15/10/2018 đến 21/10/2018. Học sinh theo dõi và cập nhật lịch học trên website trường Trung cấp Đam San.
Thời Khóa Biểu từ ngày 08/10/2018 đến hết ngày 14/10/2018

Thời Khóa Biểu từ ngày 08/10/2018 đến hết ngày 14/10/2018

 •   06/10/2018 08:02:00 PM
 •   Đã xem: 728
 •   Phản hồi: 0
Lịch học các lớp trung cấp Sư phạm Mầm non, Y sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng,... từ ngày 08/10/2018 đến 14/10/2018. Học sinh theo dõi và cập nhật lịch học trên website trường Trung cấp Đam San.
Trường Trung Cấp Đam San

Thời Khóa Biểu từ ngày 01/10/2018 đến hết ngày 07/10/2018

 •   30/09/2018 02:19:00 PM
 •   Đã xem: 806
 •   Phản hồi: 0
Lịch học các lớp trung cấp Sư phạm Mầm non, Y sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng,... từ ngày 01/10/2018 đến 07/10/2018. Học sinh theo dõi và cập nhật lịch học trên website trường Trung cấp Đam San.
Thời Khóa Biểu từ ngày 24/9/2018 đến hết ngày 30/9/2018

Thời Khóa Biểu từ ngày 24/9/2018 đến hết ngày 30/9/2018

 •   23/09/2018 10:49:00 AM
 •   Đã xem: 809
 •   Phản hồi: 0
Lịch học các lớp trung cấp Sư phạm Mầm non, Y sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng,... từ ngày 24/9/2018 đến 30/9/2018. Học sinh theo dõi và cập nhật lịch học trên website trường Trung cấp Đam San.
Thời Khóa Biểu từ ngày 17/9/2018 đến hết ngày 23/9/2018

Thời Khóa Biểu từ ngày 17/9/2018 đến hết ngày 23/9/2018

 •   16/09/2018 03:20:00 PM
 •   Đã xem: 730
 •   Phản hồi: 0
Lịch học các lớp trung cấp Sư phạm Mầm non, Y sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng,... từ ngày 17/9/2018 đến 23/9/2018. Học sinh theo dõi và cập nhật lịch học trên website trường Trung cấp Đam San.
Thời Khóa Biểu từ ngày 10/9/2018 đến hết ngày 16/9/2018

Thời Khóa Biểu từ ngày 10/9/2018 đến hết ngày 16/9/2018

 •   08/09/2018 06:11:54 PM
 •   Đã xem: 748
 •   Phản hồi: 0
Lịch học các lớp trung cấp Sư phạm Mầm non, Y sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng,... từ ngày 10/9/2018 đến 16/9/2018. Học sinh theo dõi và cập nhật lịch học trên website trường Trung cấp Đam San.
Thời Khóa Biểu từ ngày 03/9/2018 đến hết ngày 09/9/2018

Thời Khóa Biểu từ ngày 03/9/2018 đến hết ngày 09/9/2018

 •   01/09/2018 05:45:08 PM
 •   Đã xem: 681
 •   Phản hồi: 0
Lịch học các lớp trung cấp Sư phạm Mầm non, Y sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng,... từ ngày 03/9/2018 đến 09/9/2018. Học sinh theo dõi và cập nhật lịch học trên website trường Trung cấp Đam San.
Thời Khóa Biểu từ ngày 27/8/2018 đến hết ngày 02/9/2018

Thời Khóa Biểu từ ngày 27/8/2018 đến hết ngày 02/9/2018

 •   25/08/2018 11:03:12 AM
 •   Đã xem: 580
 •   Phản hồi: 0
Lịch học các lớp trung cấp Sư phạm Mầm non, Y sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng,... từ ngày 27/8/2018 đến 02/9/2018. Học sinh theo dõi và cập nhật lịch học trên website trường Trung cấp Đam San.
Thời Khóa Biểu từ ngày 20/8/2018 đến hết ngày 26/8/2018

Thời Khóa Biểu từ ngày 20/8/2018 đến hết ngày 26/8/2018

 •   19/08/2018 11:32:27 AM
 •   Đã xem: 812
 •   Phản hồi: 0
Lịch học các lớp trung cấp Sư phạm Mầm non, Y sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng,... từ ngày 20/8/2018 đến 26/8/2018. Học sinh theo dõi và cập nhật lịch học trên website trường Trung cấp Đam San.
Thời Khóa Biểu từ ngày 13/8/2018 đến hết ngày 19/8/2018

Thời Khóa Biểu từ ngày 13/8/2018 đến hết ngày 19/8/2018

 •   12/08/2018 08:26:31 AM
 •   Đã xem: 572
 •   Phản hồi: 0
Lịch học các lớp trung cấp Sư phạm Mầm non, Y sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng,... từ ngày 13/8/2018 đến 19/8/2018. Học sinh theo dõi và cập nhật lịch học trên website trường Trung cấp Đam San.
Thời Khóa Biểu từ ngày 06/8/2018 đến hết ngày 12/8/2018

Thời Khóa Biểu từ ngày 06/8/2018 đến hết ngày 12/8/2018

 •   05/08/2018 09:42:46 AM
 •   Đã xem: 663
 •   Phản hồi: 0
Lịch học các lớp trung cấp Sư phạm Mầm non, Y sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng,... từ ngày 06/8/2018 đến 12/8/2018. Học sinh theo dõi và cập nhật lịch học trên website trường Trung cấp Đam San.
Thời Khóa Biểu từ ngày 30/7/2018 đến hết ngày 05/8/2018

Thời Khóa Biểu từ ngày 30/7/2018 đến hết ngày 05/8/2018

 •   29/07/2018 08:28:23 AM
 •   Đã xem: 653
 •   Phản hồi: 0
Lịch học các lớp trung cấp Sư phạm Mầm non, Y sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng,... từ ngày 30/7/2018 đến05/8/2018. Học sinh theo dõi và cập nhật lịch học trên website trường Trung cấp Đam San.
Thời Khóa Biểu từ ngày 23/7/2018 đến hết ngày 29/7/2018

Thời Khóa Biểu từ ngày 23/7/2018 đến hết ngày 29/7/2018

 •   22/07/2018 11:02:24 AM
 •   Đã xem: 705
 •   Phản hồi: 0
Lịch học các lớp trung cấp Sư phạm Mầm non, Y sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng,... từ ngày 23/7/2018 đến 29/7/2018. Học sinh theo dõi và cập nhật lịch học trên website trường Trung cấp Đam San.
Thời Khóa Biểu từ ngày 16/7/2018 đến hết ngày 22/7/2018

Thời Khóa Biểu từ ngày 16/7/2018 đến hết ngày 22/7/2018

 •   15/07/2018 08:45:49 AM
 •   Đã xem: 760
 •   Phản hồi: 0
Lịch học các lớp trung cấp Sư phạm Mầm non, Y sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng,... từ ngày 16/7/2018 đến 22/7/2018. Học sinh theo dõi và cập nhật lịch học trên website trường Trung cấp Đam San.
Thời Khóa Biểu từ ngày 09/7/2018 đến hết ngày 15/7/2018

Thời Khóa Biểu từ ngày 09/7/2018 đến hết ngày 15/7/2018

 •   07/07/2018 05:17:18 PM
 •   Đã xem: 879
 •   Phản hồi: 0
Lịch học các lớp trung cấp Sư phạm Mầm non, Y sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng,... từ ngày 09/7/2018 đến 15/7/2018. Học sinh theo dõi và cập nhật lịch học trên website trường Trung cấp Đam San.
Thời Khóa Biểu từ ngày 02/7/2018 đến hết ngày 08/7/2018

Thời Khóa Biểu từ ngày 02/7/2018 đến hết ngày 08/7/2018

 •   01/07/2018 08:28:03 AM
 •   Đã xem: 774
 •   Phản hồi: 0
Lịch học các lớp trung cấp Sư phạm Mầm non, Y sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng,... từ ngày 02/7/2018 đến 08/7/2018. Học sinh theo dõi và cập nhật lịch học trên website trường Trung cấp Đam San.
Thời Khóa Biểu từ ngày 25/6/2018 đến hết ngày 01/7/2018

Thời Khóa Biểu từ ngày 25/6/2018 đến hết ngày 01/7/2018

 •   24/06/2018 06:55:04 AM
 •   Đã xem: 928
 •   Phản hồi: 0
Lịch học các lớp trung cấp Sư phạm Mầm non, Y sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng,... từ ngày 25/6/2018 đến 01/7/2018. Học sinh theo dõi và cập nhật lịch học trên website trường Trung cấp Đam San.
Thời Khóa Biểu từ ngày 18/6/2018 đến hết ngày 24/6/2018

Thời Khóa Biểu từ ngày 18/6/2018 đến hết ngày 24/6/2018

 •   16/06/2018 01:41:42 PM
 •   Đã xem: 1054
 •   Phản hồi: 0
Lịch học các lớp trung cấp Sư phạm Mầm non, Y sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng,... từ ngày 18/6/2018 đến 24/6/2018. Học sinh theo dõi và cập nhật lịch học trên website trường Trung cấp Đam San.
Thời Khóa Biểu từ ngày 11/6/2018 đến hết ngày 17/6/2018

Thời Khóa Biểu từ ngày 11/6/2018 đến hết ngày 17/6/2018

 •   09/06/2018 01:25:28 PM
 •   Đã xem: 998
 •   Phản hồi: 0
Lịch học các lớp trung cấp Sư phạm Mầm non, Y sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng,... từ ngày 11/6/2018 đến 17/6/2018. Học sinh theo dõi và cập nhật lịch học trên website trường Trung cấp Đam San.

Các tin khác

Sự kiện

« tháng 10/2018 »
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303101020304

Kết nối với chúng tôi


Trung cấp Đam San
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây