Thời Khóa Biểu từ ngày 11/6/2018 đến hết ngày 17/6/2018

Thời Khóa Biểu từ ngày 11/6/2018 đến hết ngày 17/6/2018

 •   09/06/2018 01:25:28 PM
 •   Đã xem: 882
 •   Phản hồi: 0
Lịch học các lớp trung cấp Sư phạm Mầm non, Y sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng,... từ ngày 11/6/2018 đến 17/6/2018. Học sinh theo dõi và cập nhật lịch học trên website trường Trung cấp Đam San.
Thời Khóa Biểu từ ngày 04/6/2018 đến hết ngày 10/6/2018

Thời Khóa Biểu từ ngày 04/6/2018 đến hết ngày 10/6/2018

 •   03/06/2018 10:22:16 AM
 •   Đã xem: 839
 •   Phản hồi: 0
Lịch học các lớp trung cấp Sư phạm Mầm non, Y sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng,... từ ngày 04/6/2018 đến 10/6/2018. Học sinh theo dõi và cập nhật lịch học trên website trường Trung cấp Đam San.
Thời Khóa Biểu từ ngày 28/5/2018 đến hết ngày 03/6/2018

Thời Khóa Biểu từ ngày 28/5/2018 đến hết ngày 03/6/2018

 •   26/05/2018 10:47:24 AM
 •   Đã xem: 846
 •   Phản hồi: 0
Lịch học các lớp trung cấp Sư phạm Mầm non, Y sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng,... từ ngày 28/5/2018 đến 03/6/2018. Học sinh theo dõi và cập nhật lịch học trên website trường Trung cấp Đam San.
Thời Khóa Biểu từ ngày 21/5/2018 đến hết ngày 27/5/2018

Thời Khóa Biểu từ ngày 21/5/2018 đến hết ngày 27/5/2018

 •   19/05/2018 11:39:43 AM
 •   Đã xem: 767
 •   Phản hồi: 0
Lịch học các lớp trung cấp Sư phạm Mầm non, Y sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng,... từ ngày 21/5/2018 đến 27/5/2018. Học sinh theo dõi và cập nhật lịch học trên website trường Trung cấp Đam San.
Thời Khóa Biểu từ ngày 14/5/2018 đến hết ngày 20/5/2018

Thời Khóa Biểu từ ngày 14/5/2018 đến hết ngày 20/5/2018

 •   13/05/2018 09:03:32 AM
 •   Đã xem: 801
 •   Phản hồi: 0

Lịch học các lớp trung cấp Sư phạm Mầm non, Y sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng,... từ ngày 14/5/2018 đến 20/5/2018. Học sinh theo dõi và cập nhật lịch học trên website trường Trung cấp Đam San.
Thời Khóa Biểu từ ngày 07/5/2018 đến hết ngày 13/5/2018

Thời Khóa Biểu từ ngày 07/5/2018 đến hết ngày 13/5/2018

 •   05/05/2018 04:52:29 PM
 •   Đã xem: 816
 •   Phản hồi: 0
Lịch học các lớp trung cấp Sư phạm Mầm non, Y sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng,... từ ngày 07/5/2018 đến 13/5/2018. Học sinh theo dõi và cập nhật lịch học trên website trường Trung cấp Đam San.
Thời Khóa Biểu từ ngày 30/4/2018 đến hết ngày 06/5/2018

Thời Khóa Biểu từ ngày 30/4/2018 đến hết ngày 06/5/2018

 •   27/04/2018 03:57:06 PM
 •   Đã xem: 849
 •   Phản hồi: 0
Lịch học các lớp trung cấp Sư phạm Mầm non, Y sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng,... từ ngày 30/4/2018 đến 06/5/2018. Học sinh theo dõi và cập nhật lịch học trên website trường Trung cấp Đam San.
Thời Khóa Biểu từ ngày 23/4/2018 đến hết ngày 29/4/2018

Thời Khóa Biểu từ ngày 23/4/2018 đến hết ngày 29/4/2018

 •   21/04/2018 04:42:19 PM
 •   Đã xem: 721
 •   Phản hồi: 0
Lịch học các lớp trung cấp Sư phạm Mầm non, Y sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng,... từ ngày 23/4/2018 đến 29/4/2018. Học sinh theo dõi và cập nhật lịch học trên website trường Trung cấp Đam San.
Thời Khóa Biểu từ ngày 16/4/2018 đến hết ngày 22/4/2018

Thời Khóa Biểu từ ngày 16/4/2018 đến hết ngày 22/4/2018

 •   14/04/2018 02:47:51 PM
 •   Đã xem: 910
 •   Phản hồi: 0
Lịch học các lớp trung cấp Sư phạm Mầm non, Y sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng,... từ ngày 16/4/2018 đến 22/4/2018. Học sinh theo dõi và cập nhật lịch học trên website trường Trung cấp Đam San.
Thời Khóa Biểu từ ngày 09/4/2018 đến hết ngày 15/4/2018

Thời Khóa Biểu từ ngày 09/4/2018 đến hết ngày 15/4/2018

 •   08/04/2018 10:15:19 AM
 •   Đã xem: 983
 •   Phản hồi: 0
Lịch học các lớp trung cấp Sư phạm Mầm non, Y sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng,... từ ngày 09/4/2018 đến 15/4/2018. Học sinh theo dõi và cập nhật lịch học trên website trường Trung cấp Đam San.
Thời Khóa Biểu từ ngày 02/4/2018 đến hết ngày 08/4/2018

Thời Khóa Biểu từ ngày 02/4/2018 đến hết ngày 08/4/2018

 •   31/03/2018 04:41:19 PM
 •   Đã xem: 915
 •   Phản hồi: 0
Lịch học các lớp trung cấp Sư phạm Mầm non, Y sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng,... từ ngày 02/4/2018 đến 08/4/2018. Học sinh theo dõi và cập nhật lịch học trên website trường Trung cấp Đam San.
Thời Khóa Biểu từ ngày 26/3/2018 đến hết ngày 01/4/2018

Thời Khóa Biểu từ ngày 26/3/2018 đến hết ngày 01/4/2018

 •   25/03/2018 01:49:25 PM
 •   Đã xem: 946
 •   Phản hồi: 0

Lịch học các lớp trung cấp Sư phạm Mầm non, Y sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng,... từ ngày 26/3/2018 đến 01/4/2018. Học sinh theo dõi và cập nhật lịch học trên website trường Trung cấp Đam San.
Thời Khóa Biểu từ ngày 19/3/2018 đến hết ngày 25/3/2018

Thời Khóa Biểu từ ngày 19/3/2018 đến hết ngày 25/3/2018

 •   18/03/2018 04:09:24 PM
 •   Đã xem: 772
 •   Phản hồi: 0
Lịch học các lớp trung cấp Sư phạm Mầm non, Y sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng,... từ ngày 19/3/2018 đến 25/3/2018. Học sinh theo dõi và cập nhật lịch học trên website trường Trung cấp Đam San.
Thời Khóa Biểu từ ngày 12/3/2018 đến hết ngày 18/3/2018

Thời Khóa Biểu từ ngày 12/3/2018 đến hết ngày 18/3/2018

 •   11/03/2018 03:56:29 PM
 •   Đã xem: 815
 •   Phản hồi: 0
Lịch học các lớp trung cấp Sư phạm Mầm non, Y sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng,... từ ngày 12/3/2018 đến 18/3/2018. Học sinh theo dõi và cập nhật lịch học trên website trường Trung cấp Đam San.
Thời Khóa Biểu từ ngày 05/3/2018 đến hết ngày 11/3/2018

Thời Khóa Biểu từ ngày 05/3/2018 đến hết ngày 11/3/2018

 •   04/03/2018 09:01:26 AM
 •   Đã xem: 877
 •   Phản hồi: 0
Lịch học các lớp trung cấp Sư phạm Mầm non, Y sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng,... từ ngày 05/3/2018 đến 11/3/2018. Học sinh theo dõi và cập nhật lịch học trên website trường Trung cấp Đam San.
Thời Khóa Biểu từ ngày 26/02/2018 đến hết ngày 04/3/2018

Thời Khóa Biểu từ ngày 26/02/2018 đến hết ngày 04/3/2018

 •   23/02/2018 11:08:04 AM
 •   Đã xem: 956
 •   Phản hồi: 0
Lịch học các lớp trung cấp Sư phạm Mầm non, Y sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng,... từ ngày 26/02/2018 đến 04/3/2018. Học sinh theo dõi và cập nhật lịch học trên website trường Trung cấp Đam San.
Thời Khóa Biểu từ ngày 05/02/2018 đến hết ngày 11/02/2018

Thời Khóa Biểu từ ngày 05/02/2018 đến hết ngày 11/02/2018

 •   04/02/2018 04:11:42 PM
 •   Đã xem: 551
 •   Phản hồi: 0
Lịch học các lớp trung cấp Sư phạm Mầm non, Y sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng,... từ ngày 05/02/2018 đến 11/02/2018. Học sinh theo dõi và cập nhật lịch học trên website trường Trung cấp Đam San.
Thời Khóa Biểu từ ngày 29/01/2018 đến hết ngày 04/02/2018

Thời Khóa Biểu từ ngày 29/01/2018 đến hết ngày 04/02/2018

 •   28/01/2018 10:34:46 AM
 •   Đã xem: 935
 •   Phản hồi: 0
Lịch học các lớp trung cấp Sư phạm Mầm non, Y sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng,... từ ngày 29/01/2018 đến 04/02/2018. Học sinh theo dõi và cập nhật lịch học trên website trường Trung cấp Đam San.
Thời Khóa Biểu từ ngày 22/01/2018 đến hết ngày 28/01/2018

Thời Khóa Biểu từ ngày 22/01/2018 đến hết ngày 28/01/2018

 •   21/01/2018 02:56:05 PM
 •   Đã xem: 905
 •   Phản hồi: 0

Lịch học các lớp trung cấp Sư phạm Mầm non, Y sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng,... từ ngày 22/01/2018 đến 28/01/2018. Học sinh theo dõi và cập nhật lịch học trên website trường Trung cấp Đam San.

Các tin khác

Sự kiện

« tháng 06/2018 »
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
28293031010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293001

Kết nối với chúng tôi


Trung cấp Đam San
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây