THỜI KHÓA BIỂU TỪ NGÀY 04/11/2019 ĐẾN NGÀY 10/11/2019

THỜI KHÓA BIỂU TỪ NGÀY 04/11/2019 ĐẾN NGÀY 10/11/2019

 •   02/11/2019 03:59:40 PM
 •   Đã xem: 570
 •   Phản hồi: 0
Lịch học các lớp trung cấp Sư phạm Mầm non, Y sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng,... từ ngày 04/11/2019 đến 10/11/2019. Học sinh theo dõi và cập nhật lịch học trên website trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên.
THỜI KHÓA BIỂU TỪ NGÀY 28/10/2019 ĐẾN NGÀY 3/11/2019

THỜI KHÓA BIỂU TỪ NGÀY 28/10/2019 ĐẾN NGÀY 3/11/2019

 •   27/10/2019 08:26:09 PM
 •   Đã xem: 486
 •   Phản hồi: 0
Lịch học các lớp trung cấp Sư phạm Mầm non, Y sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng,... từ ngày 28/10/2019 đến 03/11/2019. Học sinh theo dõi và cập nhật lịch học trên website trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên.
Thời Khóa Biểu từ ngày 21/10/2019 đến hết ngày 27/10/2019

Thời Khóa Biểu từ ngày 21/10/2019 đến hết ngày 27/10/2019

 •   13/10/2019 11:14:13 AM
 •   Đã xem: 647
 •   Phản hồi: 0
Lịch học các lớp trung cấp Sư phạm Mầm non, Y sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng,... từ ngày 21/10/2019 đến 27/10/2019. Học sinh theo dõi và cập nhật lịch học trên website trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên.
Thời Khóa Biểu từ ngày 07/10/2019 đến hết ngày 13/10/2019

Thời Khóa Biểu từ ngày 07/10/2019 đến hết ngày 13/10/2019

 •   05/10/2019 05:08:17 PM
 •   Đã xem: 414
 •   Phản hồi: 0
Lịch học các lớp trung cấp Sư phạm Mầm non, Y sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng,... từ ngày 07/10/2019 đến 13/10/2019. Học sinh theo dõi và cập nhật lịch học trên website trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên.
Thời Khóa Biểu từ ngày 30/9/2019 đến hết ngày 06/10/2019

Thời Khóa Biểu từ ngày 30/9/2019 đến hết ngày 06/10/2019

 •   28/09/2019 04:40:26 PM
 •   Đã xem: 392
 •   Phản hồi: 0
Lịch học các lớp trung cấp Sư phạm Mầm non, Y sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng,... từ ngày 30/9/2019 đến 06/10/2019. Học sinh theo dõi và cập nhật lịch học trên website trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên.
Thời Khóa Biểu từ ngày 23/9/2019 đến hết ngày 29/9/2019

Thời Khóa Biểu từ ngày 23/9/2019 đến hết ngày 29/9/2019

 •   21/09/2019 02:58:08 PM
 •   Đã xem: 391
 •   Phản hồi: 0
Lịch học các lớp trung cấp Sư phạm Mầm non, Y sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng,... từ ngày 23/9/2019 đến 29/9/2019. Học sinh theo dõi và cập nhật lịch học trên website trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên.
Thời Khóa Biểu từ ngày 16/9/2019 đến hết ngày 22/9/2019

Thời Khóa Biểu từ ngày 16/9/2019 đến hết ngày 22/9/2019

 •   14/09/2019 04:47:17 PM
 •   Đã xem: 415
 •   Phản hồi: 0
Lịch học các lớp trung cấp Sư phạm Mầm non, Y sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng,... từ ngày 16/9/2019 đến 22/9/2019. Học sinh theo dõi và cập nhật lịch học trên website trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên.
Thời Khóa Biểu từ ngày 09/92019 đến hết ngày 15/9/2019

Thời Khóa Biểu từ ngày 09/92019 đến hết ngày 15/9/2019

 •   07/09/2019 04:14:47 PM
 •   Đã xem: 424
 •   Phản hồi: 0
Lịch học các lớp trung cấp Sư phạm Mầm non, Y sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng,... từ ngày 09/9/2019 đến 15/9/2019. Học sinh theo dõi và cập nhật lịch học trên website trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên.
Thời Khóa Biểu từ ngày 02/92019 đến hết ngày 08/9/2019

Thời Khóa Biểu từ ngày 02/92019 đến hết ngày 08/9/2019

 •   30/08/2019 05:02:37 PM
 •   Đã xem: 384
 •   Phản hồi: 0
Lịch học các lớp trung cấp Sư phạm Mầm non, Y sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng,... từ ngày 02/9/2019 đến 08/9/2019. Học sinh theo dõi và cập nhật lịch học trên website trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên.
Thời Khóa Biểu từ ngày 19/8/2019 đến hết ngày 25/8/2019

Thời Khóa Biểu từ ngày 19/8/2019 đến hết ngày 25/8/2019

 •   20/08/2019 12:01:34 PM
 •   Đã xem: 327
 •   Phản hồi: 0
Lịch học các lớp trung cấp Sư phạm Mầm non, Y sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng,... từ ngày 19/8/2019 đến 25/8/2019. Học sinh theo dõi và cập nhật lịch học trên website trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên.
Thời Khóa Biểu từ ngày 12/8/2019 đến hết ngày 18/8/2019

Thời Khóa Biểu từ ngày 12/8/2019 đến hết ngày 18/8/2019

 •   10/08/2019 04:31:56 PM
 •   Đã xem: 385
 •   Phản hồi: 0
Lịch học các lớp trung cấp Sư phạm Mầm non, Y sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng,... từ ngày 12/8/2019 đến 18/8/2019. Học sinh theo dõi và cập nhật lịch học trên website trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên.
Thời Khóa Biểu từ ngày 05/8/2019 đến hết ngày 11/8/2019

Thời Khóa Biểu từ ngày 05/8/2019 đến hết ngày 11/8/2019

 •   04/08/2019 02:25:05 PM
 •   Đã xem: 339
 •   Phản hồi: 0
Lịch học các lớp trung cấp Sư phạm Mầm non, Y sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng,... từ ngày 05/8/2019 đến 11/8/2019. Học sinh theo dõi và cập nhật lịch học trên website trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên.
Thời Khóa Biểu từ ngày 29/7/2019 đến hết ngày 04/8/2019

Thời Khóa Biểu từ ngày 29/7/2019 đến hết ngày 04/8/2019

 •   27/07/2019 05:21:07 PM
 •   Đã xem: 402
 •   Phản hồi: 0
Lịch học các lớp trung cấp Sư phạm Mầm non, Y sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng,... từ ngày 29/7/2019 đến 04/8/2019. Học sinh theo dõi và cập nhật lịch học trên website trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên.
Thời Khóa Biểu từ ngày 22/7/2019 đến hết ngày 28/7/2019

Thời Khóa Biểu từ ngày 22/7/2019 đến hết ngày 28/7/2019

 •   21/07/2019 08:57:32 AM
 •   Đã xem: 401
 •   Phản hồi: 0
Lịch học các lớp trung cấp Sư phạm Mầm non, Y sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng,... từ ngày 22/7/2019 đến 28/7/2019. Học sinh theo dõi và cập nhật lịch học trên website trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên.
Thời Khóa Biểu từ ngày 15/7/2019 đến hết ngày 21/7/2019

Thời Khóa Biểu từ ngày 15/7/2019 đến hết ngày 21/7/2019

 •   14/07/2019 02:49:32 PM
 •   Đã xem: 511
 •   Phản hồi: 0
Lịch học các lớp trung cấp Sư phạm Mầm non, Y sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng,... từ ngày 15/7/2019 đến 21/7/2019. Học sinh theo dõi và cập nhật lịch học trên website trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên.
Thời Khóa Biểu từ ngày 08/7/2019 đến hết ngày 14/7/2019

Thời Khóa Biểu từ ngày 08/7/2019 đến hết ngày 14/7/2019

 •   07/07/2019 10:26:37 AM
 •   Đã xem: 427
 •   Phản hồi: 0
Lịch học các lớp trung cấp Sư phạm Mầm non, Y sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng,... từ ngày 08/7/2019 đến 14/7/2019. Học sinh theo dõi và cập nhật lịch học trên website trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên.
Thời Khóa Biểu từ ngày 01/7/2019 đến hết ngày 07/7/2019

Thời Khóa Biểu từ ngày 01/7/2019 đến hết ngày 07/7/2019

 •   29/06/2019 03:10:27 PM
 •   Đã xem: 461
 •   Phản hồi: 0
Lịch học các lớp trung cấp Sư phạm Mầm non, Y sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng,... từ ngày 01/7/2019 đến 07/7/2019. Học sinh theo dõi và cập nhật lịch học trên website trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên.
Thời Khóa Biểu từ ngày 24/6/2019 đến hết ngày 30/6/2019

Thời Khóa Biểu từ ngày 24/6/2019 đến hết ngày 30/6/2019

 •   22/06/2019 04:41:05 PM
 •   Đã xem: 591
 •   Phản hồi: 0
Lịch học các lớp trung cấp Sư phạm Mầm non, Y sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng,... từ ngày 24/6/2019 đến 30/6/2019. Học sinh theo dõi và cập nhật lịch học trên website trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên.
Thời Khóa Biểu từ ngày 17/6/2019 đến hết ngày 23/6/2019

Thời Khóa Biểu từ ngày 17/6/2019 đến hết ngày 23/6/2019

 •   15/06/2019 04:29:18 PM
 •   Đã xem: 1137
 •   Phản hồi: 0
Lịch học các lớp trung cấp Sư phạm Mầm non, Y sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng,... từ ngày 17/6/2019 đến 23/6/2019. Học sinh theo dõi và cập nhật lịch học trên website trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên.

Các tin khác

Sự kiện

« tháng 11/2019 »
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
28293031010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293001

Kết nối với chúng tôi


Trung cấp Đam San
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây